Kategoriarkiv: Info fra foreningen

* RNB deltager i udarbejdelse af og indsendelse af høringssvar til Energistyrelsen vedr. miljørapport og plan for den strategiske miljøvurdering af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2

RNB deltager i udarbejdelse af og indsendelse af høringssvar til Energistyrelsen vedr. miljørapport og plan for den strategiske miljøvurdering af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 – læs svarene her:

Følg i øvrigt sagen her.

* Indkaldelse til Generalforsamling 13. august 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I MILJØFORENINGEN REN NEKSELØ BUGT
13. august 2022, kl 14:00 i Fårevejle Hallen, Kalundborgvej 19, 4540 Fårevejle.

På generalforsamlingen vil formandens beretning indeholde informationer omkring de 3 hovedsager foreningen har været aktive omkring.

  1. Odsherred/Holbæk kommuners Fælles Spildevands Projekt
  2. Ulovlig udledning i Nekselø Bugt – via N-kanal.
  3. Badevandsforbud – Kildeopsporing.

For de 2 første punkter har udviklingen været rigtig positiv. Ikke mindst med baggrund i foreningens arbejde. (Detaljer i Formandens beretning på Generalforsamlingen)
Omkring Badevandsforhold har bestyrelsen 2021/22 haft forberedende aktiviteter og for nylig haft møde med relevante personer i Odsherred Kommune.
Kommunen er positive overfor Ren Nekselø Bugts påtænkte projekt – til hvilke foreningen vil iværksætte ansøgninger omkring økonomiske midler – og samtidig opfordre medlemmer til at deltage i aktiviteterne.
Så mød op på generalforsamlingen – lyt og deltag i debatten og planerne!!

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. (Til foreningens e-mail-adresse info@rennekselobugt.dk )
Af hensyn til opdækning for dette førstegangsarrangement – beder vi venligst om deltager tilkendegivelse på foreningens e-mail: info@rennekselobugt.dk eller ved at skrive i ”kommentar-feltet” i Generalforsamling indkaldelsen på Facebook.

De bedste hilsner

Bestyrelsen
Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt

* Rigtig god uge for miljøet!

Blokering af yderligere udledning af kvælstofmængder fra Dragskanalen.
Den krævede sluse i N-kanalen er nu under etablering!

En rigtig god uge!!
Rambøll rapporten understøtter REN NEKSELØ BUGT’s vurderinger og bekymringer!
Den meget optimistiske løsning med udledning i strandkanten er taget af bordet.

RNB vil fortsat holde skarpt øje med projektet, da det sandsynligvis efter KV21 vil dukke op i en ny form. Der er fortsat massivt pres fra Holbæk til at finde en løsning.