* Årets Generalforsamling bliver 25. august

Hej alle medlemmer,

Bestyrelsen har nu fast lagt datoen for årets generalforsamling, som bliver 25. august 2024 kl. 10:00 i Fårevejle Hallen.

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1.  Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Foreningens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år.
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant(er)
  8. Valg af revisor (Sker på den årlige generalforsamling blandt betalende medlemmer – for 1 år af gangen)
  9. Eventuelt

Flere detaljer følger i den egentlige varsling, så dette bare for at i kan sætte kryds i kalenderen.

Mvh
Bestyrelsen

 

* Borgermøde om CO2 lagring i Havnsø d. 4. november 2023

Invitation til Borgermøde om CO2-lagring

Tid: Lørdag den 4. november 2023, kl. 14-16.30

Sted: Væksthuset, Paradisvej 8, Havnsø, 4591 Føllenslev

Parkering: Benyt P-pladserne ved havnen

Deltagelse: Gratis, men mail gerne til info@miljohf.dk om hvor mange du/I kommer

Arrangør: Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev og Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt

Følg med: Facebooksiden ”CO2-lagring nej tak” samt Miljøforeningernes hjemmesider

Borgermødet indledes med oplæg om CO2-lagring. Derefter slippes debatten fri. Kom og hør miljøforeningernes syn på sagen og om forhold, der ikke er kommet frem ved myndighedernes møder, i medier eller rapporter. Hør om lækage, landhævning, jordskælv, industrielle anlæg i landskabet, natur og grundvand, tung trafik, Natura 2000, tidsperspektivet og risici.

Program

SKAL VORES LOKALOMRÅDE VÆRE CO2-SKRALDESPAND FOR DK OG EU?

1. Velkomst ved Henrik Harboe, formand Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt og Rikke Volf, formand Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev – kort præsentation af foreningerne og hvorfor der er inviteret til dette borgermøde. (5 min)

2. Palle Bendsen, ordstyrer – sætter rammen for eftermiddagen og en indflyvning til problemstillingen om CCS og landbaseret CO2-lagring. (5 min)

3. Kim Ejlertsen, RNB, præsenterer hvad CO2-lagring går ud på. Hvad er regeringens planer? Og hvilke ulemper og risici er der for mennesker og lokalsamfund ved landbaseret CO2-lagring? (20 min)

4. Niels Overgaard Christensen, RNB, stiller skarpt på de tekniske forhold ved CO2-lagring og ”industrialiseringen” af de udpegede områder. Hvilke risici er der f.eks. for drikkevandet, Nekselø Bugt/Natura 2000 området, habitatområder og fuglebeskyttelsesområder? (15 min)

5. Pause med forfriskning. (15 min)

6. Formænd og oplægsholdere i panel – spørgsmål fra salen – ordstyreren styrer diskussionen mellem sal og panel og borgerne imellem. (1,4 timer)

7. Afrunding ved ordstyrer – hvad kan den enkelte gøre nu? (5 min)

* RNB deltager i udarbejdelse af og indsendelse af høringssvar til Energistyrelsen vedr. miljørapport og plan for den strategiske miljøvurdering af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2

RNB deltager i udarbejdelse af og indsendelse af høringssvar til Energistyrelsen vedr. miljørapport og plan for den strategiske miljøvurdering af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 – læs svarene her:

Følg i øvrigt sagen her.

* Indkaldelse til Generalforsamling d. 19. august 2023

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I MILJØFORENINGEN REN NEKSELØ BUGT

19. august 2023, kl 10:00 i Fårevejle Hallen, Kalundborgvej 19, 4540 Fårevejle.

Hermed indkaldelse til årets generalforsamling.

På generalforsamlingen vil formandens beretning indeholde informationer omkring de 4 hovedsager foreningen har været aktive omkring.
1. Badevandsforbud – Kildeopsporing
2. CO2 lagring under Nekselø Bugt
3. Ulovlig udledning mod Nekselø Bugt
4. PFAS forekomst i Nekselø Bugt

Så mød op på generalforsamlingen – lyt og deltag i debatten og planerne!!

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab (se regnskabet her)
4. Indkomne forslag
5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. (Til foreningens email-adresse info@rennekselobugt.dk)
Af hensyn til opdækning – beder vi venligst om deltager tilkendegivelse på foreningens email: info@rennekselobugt.dk eller ved at skrive i ”kommentar-feltet” i Generalforsamlings indkaldelsen på Facebook.

De bedste hilsner
Bestyrelsen
Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt