Fælleskommunale Renseanlæg * LUKKET *

Sagen kort fortalt (Se gruppens aktiviteter nedenunder):
Det Fælles Spildevandsprojekt (DFS-projektet) mellem kommunerne Odsherred og Holbæk blev lanceret som et storstilet miljøprojekt i maj 2019.

I korthed går projektet ud på at anlægge en godt 20 km lang kloakledning fra Holbæk til Fårevejle Renseanlæg. Ledningen skal føre alt spildevand fra Holbæk, Gislinge og Svinninge til Odsherred. Samtidig skal renseværket syd for Fårevejle Stationsby udbygges og moderniseres så det kan rense vandet fra i alt 90.000 personer og industri. Det rensede spildevand tænkes udledt i Nekselø Bugt af veje, som endnu ikke er helt fastlagt. Forskellige muligheder er på bordet. Måske skal det pumpes op i Nordkanalen, der løber gennem Fårevejle Kirkeby eller via ny kanal-/rørføring mod Dragskanalen. Vandet tænkes at løbe igennem nogle ikke nærmere definerede ”vådområder” før det er planen, at det hele som nævnt skal ende i Dragskanalen og derfra løbe ud i den inderste del af Nekselø Bugt.

Siden projektet blev annonceret, har en gruppe sommerhusbeboere og fastboende i Odsherred (Ren Nekselø Bugt gruppen, nu Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt (RNB-foreningen)) fulgt kritisk med i projektet og stillet adskillige spørgsmål til Odsherred Kommune om hvordan man har tænkt sig at sikre, at der ikke tilføres ny forurening til Nekselø Bugt. Dette er i overensstemmelse med den danske overordnede målsætning om forbedringer af vandmiljøet.

DFS-projektet er stadig på et meget tidligt stadie og kommunen har derfor ikke kunnet svare konkret på vores spørgsmål.

I skrivende stund afventes en foreløbig miljørapport fra Rambøll. Rapporten er forsinket adskillige måneder. RNB har spurgt kommunen hvorfor Rambøll bl.a. er blevet bedt om at belyse ”hvor meget mere næringsstof Nekselø Bugt kan modtage uden at miljøtilstanden i bugten forringes”. Det er et meget bemærkelsesværdigt spørgsmål bl.a. fordi:
1) Miljøprojekter må IKKE føre til øget udledning.
2) Nekselø Bugt er både Natura 2000 og Ramsar beskyttet naturområde.
RNB-foreningen har spurgt Odsherred Kommune om baggrunden for at bede Rambøll vurdere konsekvenserne af yderligere udledning i Nekselø Bugt, men kommunen har ikke ønsket at uddybe baggrunden.

Alene forestillingen om, at udlede renset spildevand uden havledning, men ”blot” via den eksisterende Dragskanal og ud i en lavvandet bugt mellem Sanddobbernes campingplads og Havnsø strand, forekommer hasarderet. Navnlig fordi kommunen selv fremhæver området som et attraktivt turistområde.

RNB-foreningen vil fastholde, at DFS-projektet ikke må føre til yderligere udledning eller blot risiko for yderligere udledning af forurenende næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer i Nekselø Bugt. Blandt andet usikkerheden omkring overløb af spildevand på grund af øgede pludselige regnmængder må betragtes som kritisk.

RNB-foreningen er som udgangspunkt tvivlende overfor om sikkerheden kan garanteres og opfordrer derfor Odsherred Kommune til at se realiteterne i øjnene og opgive DFS projektet inden der er brugt større beløb på miljøundersøgelser og tekniske planer og beregninger.

Følg med i udviklingen og RNB foreningens arbejde med sagen her på siden.

Aktiviteter i sagen:

Dato Aktivitet
2021.11.03 Pga. Rambøll rapportens konklusion, dropper Odsherred kommune Spildevandsprojektet i sin nuværende form. Det kan ikke lade sig gøre at lave udløb til Nekselø Bugt, uden at bugten bliver påvirket negativt.  RNB vil fortsat følge projektet tæt, da der er massivt pres fra Holbæk, for at få det gennemført i en eller anden form.
2021.11.02 Første udgave af Rambøll rapport endelig bliver  offentliggjort. Endelig udgave forventes i december.
2021.09.09 RNB søger aktindsigt i projektet, for at kunne følge det tæt og stille de nødvendige kritiske spørgsmål.
2021.03.22 RNB mødes med Odsherred kommune (Michael Bay, Afd. leder Natur & Vand og Rasmus Kruse Andreasen, Vand teamet.