CO2 lagring under Sejerø/Nekselø Bugt

Sagen kort fortalt:
Politikerne har fundet ud af at man vil forsøge at lagre CO2 i undergrunden og her er blandt andet Havnsø inkl. Sejerø/Nekselø bugt blevet udpeget som muligt område.

Ren Nekselø Bugt mener ikke det er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på, da det har en række uheldige afledte konsekvenser og ser hellere at man udnytter Nordsøen.

Aktiviteter i sagen:

Dato Aktivitet
2022.12.14 RNB indsender høringssvar – se svaret her: Høringssvar