CO2 lagring under Nekselø Bugt

Sagen kort fortalt:
Politikerne har fundet ud af at man vil forsøge at lagre CO2 i undergrunden og her er blandt andet Havnsø inkl. Nekselø bugt blevet udpeget som muligt område. 

Ren Nekselø Bugt mener ikke det er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på, da det har en række uheldige afledte konsekvenser og ser hellere at man udnytter Nordsøen.

Aktiviteter i sagen:

Dato Aktivitet
2023.11.04 Borgermøde afholdt med ca. 100 deltagere. Se indlæggene her:

2023.10.05 RNB afholder i samarbejde med Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev borgermøde i Havnsø 4. november 2023. Se invitationen her: Invitation til Borgermøde 4. november 2023 
2023.08.08 RNB deltager i udarbejdelse af og indsendelse af høringssvar til Energistyrelsen vedr. miljørapport og plan for den strategiske miljøvurdering af bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 – læs svarene her:

2023.04.28 RNB har prøvet at belyse risici og mulige konsekvenser af CO2 lagring i dette notat: Argumenter mod CO2-lagring på land – kort version
2022.12.14 RNB indsender høringssvar – se svaret her: Høringssvar