MILJØFORENINGEN REN NEKSELØ BUGT

Baggrund for foreningens tilblivelse
Baggrunden for Ren Nekselø Bugt foreningens tilblivelse er en principbeslutning i Odsherred byråd den 5. november 2019, om at forsøge at gennemføre et fælleskommunalt spildevandsprojekt sammen med Holbæk kommune, hvor store mængder spildevand fra Holbæk kommune, samt afvanding af Lammefjorden via nyt renseanlæg i Fårevejle, udledes i Nekselø Bugt!
Foreningen støttes af en række grundejerforeninger og interessenter i området, som alle er skeptiske overfor fordelene for Nekselø Bugt, som jo er et Natura 2000 område – Vil miljøet reelt have en chance overfor de meget store økonomiske fordele på estimeret 350 millioner kr. som Odsherred kommune kan se frem til? 

Foreningen vil følge projektet på så tæt hold som muligt og fortælle om det vi ser og hører, så vi kan være med til at sikre at projektet tager det nødvendige hensyn til miljøet i Nekselø Bugt.

Debat

Besøg vores Facebook Gruppe og deltag i debatten:
https://www.facebook.com/groups/994538557697477