MILJØ INDBERETNING

Som besluttet på Generalforsamlingen i 2022, kan man nu indberette oplevelser, hændelser og situationer man mener har indflydelse på vores miljø i Nekselø Bugt vha. retningslinjerne beskrevet på denne side.

For at foreningen skal kunne forholde sig til indberetningen, har vi vedtaget at den skal indeholde en række informationer og den skal selvfølgelig være relevant for Nekselø Bugt:

   • Afsender navn, adresse, mobil nummer og e-mail adresse
   • Dato, tid  og sted for observationen
   • Yderligere beskrivelser af observationen
   • Billeder af observationen
   • Har indberetter allerede fortaget sig noget – eksempelvis kontaktet en myndighed
   • Tilkendegivelse af om man selv kan være aktiv i sagen
   • Anden væsentlig information

Mail sendes til info@rennekselobugt.dk med Emnet “Miljø indberetning”.

Følgende link kan med fordel benyttes: Send Miljø Indberetning

Bestyrelsen vil vurdere hver enkelt indberetning med henblik på om det er noget der vedrører en kørende sag (Se sager) eller noget som kunne blive en kommende sag. Potentielle kommende sager kan ses under Potentielle sager. Bestyrelsen forbeholder sig retten til også at afvise sager.