* Indkaldelse til Generalforsamling d. 19. august 2023

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I MILJØFORENINGEN REN NEKSELØ BUGT

19. august 2023, kl 10:00 i Fårevejle Hallen, Kalundborgvej 19, 4540 Fårevejle.

Hermed indkaldelse til årets generalforsamling.

På generalforsamlingen vil formandens beretning indeholde informationer omkring de 4 hovedsager foreningen har været aktive omkring.
1. Badevandsforbud – Kildeopsporing
2. CO2 lagring under Nekselø Bugt
3. Ulovlig udledning mod Nekselø Bugt
4. PFAS forekomst i Nekselø Bugt

Så mød op på generalforsamlingen – lyt og deltag i debatten og planerne!!

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab (se regnskabet her)
4. Indkomne forslag
5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. (Til foreningens email-adresse info@rennekselobugt.dk)
Af hensyn til opdækning – beder vi venligst om deltager tilkendegivelse på foreningens email: info@rennekselobugt.dk eller ved at skrive i ”kommentar-feltet” i Generalforsamlings indkaldelsen på Facebook.

De bedste hilsner
Bestyrelsen
Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt