* Indkaldelse til Generalforsamling 13. august 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I MILJØFORENINGEN REN NEKSELØ BUGT
13. august 2022, kl 14:00 i Fårevejle Hallen, Kalundborgvej 19, 4540 Fårevejle.

På generalforsamlingen vil formandens beretning indeholde informationer omkring de 3 hovedsager foreningen har været aktive omkring.

  1. Odsherred/Holbæk kommuners Fælles Spildevands Projekt
  2. Ulovlig udledning i Nekselø Bugt – via N-kanal.
  3. Badevandsforbud – Kildeopsporing.

For de 2 første punkter har udviklingen været rigtig positiv. Ikke mindst med baggrund i foreningens arbejde. (Detaljer i Formandens beretning på Generalforsamlingen)
Omkring Badevandsforhold har bestyrelsen 2021/22 haft forberedende aktiviteter og for nylig haft møde med relevante personer i Odsherred Kommune.
Kommunen er positive overfor Ren Nekselø Bugts påtænkte projekt – til hvilke foreningen vil iværksætte ansøgninger omkring økonomiske midler – og samtidig opfordre medlemmer til at deltage i aktiviteterne.
Så mød op på generalforsamlingen – lyt og deltag i debatten og planerne!!

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. (Til foreningens e-mail-adresse info@rennekselobugt.dk )
Af hensyn til opdækning for dette førstegangsarrangement – beder vi venligst om deltager tilkendegivelse på foreningens e-mail: info@rennekselobugt.dk eller ved at skrive i ”kommentar-feltet” i Generalforsamling indkaldelsen på Facebook.

De bedste hilsner

Bestyrelsen
Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt