* Rigtig god uge for miljøet!

Blokering af yderligere udledning af kvælstofmængder fra Dragskanalen.
Den krævede sluse i N-kanalen er nu under etablering!

En rigtig god uge!!
Rambøll rapporten understøtter REN NEKSELØ BUGT’s vurderinger og bekymringer!
Den meget optimistiske løsning med udledning i strandkanten er taget af bordet.

RNB vil fortsat holde skarpt øje med projektet, da det sandsynligvis efter KV21 vil dukke op i en ny form. Der er fortsat massivt pres fra Holbæk til at finde en løsning.