* Mange indmeldelser i den nyoprettede: Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt

Foreningen blev – baseret på Ren Nekselø Bugt-gruppen – formelt registreret medio august 2021.
Vi har den store glæde at opleve en markant interesse for at støtte og være med til at sikre en ordentlig behandling af de naturværdier, som området indeholder.
Tak og velkommen til alle indmeldte, hvor en væsentlig del har ønsket at støtte økonomisk.
Også tak til de Grundejerforeninger som startede med at støtte Ren Nekselø Bugt-gruppen og som nu vil støtte foreningen.
Man kan i øvrigt stadig melde sig ind på www.rennekselobugt.dk/indmeldelse

Der skal bruges mange kræfter i de følgende år.

P.t. arbejdes der på 3 hovedområder:
1. Odsherred-Holbæk fælles Spildevandsprojekt projekteret med 90.000 husstandes og industriers udledning af renset spildevand, men med risiko for overløb, inderst i Nekselø Bugt.
2. Nuværende overtrædelse af Tilladelse og VVM – ’Tilladelse til ændret afvanding af den inddæmmede del af Lammefjord’ – med udledning af bla. betydelige mængder kvælstof.
Samme sted som ved pkt. 1 – Dragskanalen inderst i Nekselø Bugt.
3. Nyligt Badeforbud i Odsherred – fører til kommende aktiviteter for opsporing af kilder. (Forebyggende aktivitet og forhåbentlig i samarbejde med kommunen)
Foreningen vil derfor tilkendegive, at hvis der i medlemsskaren er fagfolk og/eller ildsjæle, som vil give en ’hånd’ med i arbejdet – tager vi imod dette med åbne arme.
Send os blot en tilkendegivelse på info@rennekselobugt.dk og vi vil kontakte dig for nærmere aftale.