Borgermøde om CO2 lagring i Havnsø – 4. november kl. 14:00

Invitation til Borgermøde om CO2-lagring

Tid: Lørdag den 4. november 2023, kl. 14-16.30

Sted: Væksthuset, Paradisvej 8, Havnsø, 4591 Føllenslev

Parkering: Benyt P-pladserne ved havnen

Deltagelse: Gratis, men mail gerne til info@miljohf.dk om hvor mange du/I kommer

Arrangør: Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev og Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt

Følg med: Facebooksiden ”CO2-lagring nej tak” samt Miljøforeningernes hjemmesider

Borgermødet indledes med oplæg om CO2-lagring. Derefter slippes debatten fri. Kom og hør miljøforeningernes syn på sagen og om forhold, der ikke er kommet frem ved myndighedernes møder, i medier eller rapporter. Hør om lækage, landhævning, jordskælv, industrielle anlæg i landskabet, natur og grundvand, tung trafik, Natura 2000, tidsperspektivet og risici.

Program

SKAL VORES LOKALOMRÅDE VÆRE CO2-SKRALDESPAND FOR DK OG EU?

1. Velkomst ved Henrik Harboe, formand Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt og Rikke Volf, formand Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev – kort præsentation af foreningerne og hvorfor der er inviteret til dette borgermøde. (5 min)

2. Palle Bendsen, ordstyrer – sætter rammen for eftermiddagen og en indflyvning til problemstillingen om CCS og landbaseret CO2-lagring. (5 min)

3. Kim Ejlertsen, RNB, præsenterer hvad CO2-lagring går ud på. Hvad er regeringens planer? Og hvilke ulemper og risici er der for mennesker og lokalsamfund ved landbaseret CO2-lagring? (20 min)

4. Niels Overgaard Christensen, RNB, stiller skarpt på de tekniske forhold ved CO2-lagring og ”industrialiseringen” af de udpegede områder. Hvilke risici er der f.eks. for drikkevandet, Nekselø Bugt/Natura 2000 området, habitatområder og fuglebeskyttelsesområder? (15 min)

5. Pause med forfriskning. (15 min)

6. Formænd og oplægsholdere i panel – spørgsmål fra salen – ordstyreren styrer diskussionen mellem sal og panel og borgerne imellem. (1,4 timer)

7. Afrunding ved ordstyrer – hvad kan den enkelte gøre nu? (5 min)