* Årets Generalforsamling bliver 25. august

Hej alle medlemmer,

Bestyrelsen har nu fast lagt datoen for årets generalforsamling, som bliver 25. august 2024 kl. 10:00 i Fårevejle Hallen.

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1.  Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Foreningens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år.
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant(er)
  8. Valg af revisor (Sker på den årlige generalforsamling blandt betalende medlemmer – for 1 år af gangen)
  9. Eventuelt

Flere detaljer følger i den egentlige varsling, så dette bare for at i kan sætte kryds i kalenderen.

Mvh
Bestyrelsen